5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VN
VN1521 (T-P/thông tiết kiệm)
07:40
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:30
DLI
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:40
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:30
DLI
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:40
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:30
DLI
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
07:40
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:30
DLI
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:40
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:30
DLI
3.819.000 ₫
+10 điểm