9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 17/01/2021 (5/12 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ năm, 14/01
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
VJ
VJ693 (E1_Eco)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (P-Siêu tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (A_Deluxe)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm