9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/05/2021 (30/3 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ bảy, 08/05
chủ nhật, 09/05
thứ hai, 10/05
thứ ba, 11/05
thứ tư, 12/05
thứ năm, 13/05
thứ sáu, 14/05
VN
VN7521 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (A_Eco)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
149.999 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (A_Deluxe)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
1.338.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.799.000 ₫
+10 điểm