7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 30/07/2020 (10/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
VN
VN1521 (E-Siêu tiết kiệm)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (W_Eco)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.819.000 ₫
+10 điểm