15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/08/2020 (12/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
VJ
VJ693 (Z_Eco)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2105 (Bamboo Eco)
11:30
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:20
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (T-P/thông tiết kiệm)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (T-P/thông tiết kiệm)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
619.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2105 (Bamboo Plus)
11:30
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:20
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (S-P/thông linh hoạt)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2105 (Bamboo Business)
11:30
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:20
DLI
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (I-Phổ thông)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm