2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 02/08/2020 (13/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
VJ
VJ693 (W_Eco)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm