3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
VN
VN1521 (E)
12:40
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:30
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (U_Eco)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm