11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/08/2020 (27/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
VJ
VJ693 (A_Promo)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Z_Eco)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (T-P/thông tiết kiệm)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (S-P/thông linh hoạt)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (S-P/thông linh hoạt)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (I-Phổ thông)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm