2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
VJ
VJ693 (W_Eco)
15:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:15
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
15:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:15
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm