8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
VJ
VJ693 (E_Promo)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Z_Eco)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (T-P/thông tiết kiệm)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.819.000 ₫
+10 điểm