8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 21/08/2020 (3/7 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
VJ
VJ693 (U_Eco)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (S-P/thông linh hoạt)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (I-Phổ thông)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm