2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/08/2020 (10/7 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
VJ
VJ693 (U_Eco)
15:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:15
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
15:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:15
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm