7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 29/08/2020 (11/7 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
VN
VN1521 (T-P/thông tiết kiệm)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (T_Eco)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm