8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 31/08/2020 (13/7 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
VJ
VJ693 (A_Promo)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Z_Eco)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (E-Siêu tiết kiệm)
12:40
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:30
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:30
DLI
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (S-P/thông linh hoạt)
12:40
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:30
DLI
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:40
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:30
DLI
3.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:30
DLI
3.819.000 ₫
+10 điểm