4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/09/2020 (17/7 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
VJ
VJ693 (I_Eco)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm