12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 05/10/2020 (19/8 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
VJ
VJ693 (A_Promo)
10:25
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:10
DLI
249.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2105 (Bamboo Eco)
11:30
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:20
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (P-Siêu tiết kiệm)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Z_Eco)
10:25
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:10
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (E-Siêu tiết kiệm)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2105 (Bamboo Plus)
11:30
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:20
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (S-P/thông linh hoạt)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
10:25
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:10
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2105 (Bamboo Business)
11:30
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:20
DLI
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm