10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 14/10/2020 (28/8 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
QH
QH2105 (Bamboo Eco)
11:30
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:20
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (A_Eco)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (E-Siêu tiết kiệm)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2105 (Bamboo Plus)
11:30
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:20
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (A_Deluxe)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (S-P/thông linh hoạt)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2105 (Bamboo Business)
11:30
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:20
DLI
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm