6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 19/10/2020 (3/9 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
VJ
VJ693 (A_Promo)
15:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:15
DLI
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Z_Eco)
15:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:15
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (L-P/thông tiết kiệm)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (S-P/thông linh hoạt)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
15:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:15
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
15:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm