2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 02/11/2020 (17/9 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
VJ
VJ693 (T_Eco)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
2.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm