2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 23/11/2020 (9/10 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
VJ
VJ693 (E_Eco)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm