3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 30/11/2020 (16/10 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
VJ
VJ693 (E_Promo)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Z_Eco)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm