8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/06/2021 (22/4 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
VJ
VJ693 (E_Eco)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (A_Deluxe)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (A_Deluxe)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
1.338.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.799.000 ₫
+10 điểm