11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/06/2021 (24/4 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
VJ
VJ693 (J_Eco)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (J_Eco)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (J_Deluxe)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (J_Deluxe)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (J_Deluxe)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (J_Deluxe)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.799.000 ₫
+10 điểm