11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ693 (A_Eco)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (A_Deluxe)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (S_Eco)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
2.575.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (S_Deluxe)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
2.889.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (V_SBoss)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm