7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/06/2021 (16/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
chủ nhật, 27/06
thứ hai, 28/06
VJ
VJ693 (U_Eco)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (U_Deluxe)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.429.000 ₫
+10 điểm