8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/06/2021 (18/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
chủ nhật, 27/06
thứ hai, 28/06
thứ ba, 29/06
thứ tư, 30/06
VJ
VJ693 (E_Eco)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (A_Deluxe)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm