13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/06/2021 (19/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
chủ nhật, 27/06
thứ hai, 28/06
thứ ba, 29/06
thứ tư, 30/06
thứ năm, 01/07
VJ
VJ693 (J_Eco)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (J_Deluxe)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (I-Phổ thông)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
3.799.000 ₫
+10 điểm