15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/07/2021 (22/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ hai, 28/06
thứ ba, 29/06
thứ tư, 30/06
thứ năm, 01/07
thứ sáu, 02/07
thứ bảy, 03/07
chủ nhật, 04/07
VJ
VJ678 (Z_Eco)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (J_Eco)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (J_Eco)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (Z_Deluxe)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
989.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (J_Deluxe)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (J_Deluxe)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
2.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Y_SBoss)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (Y_SBoss)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (Y_SBoss)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
3.799.000 ₫
+10 điểm