15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 02/07/2021 (23/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ ba, 29/06
thứ tư, 30/06
thứ năm, 01/07
thứ sáu, 02/07
thứ bảy, 03/07
chủ nhật, 04/07
thứ hai, 05/07
VJ
VJ693 (J_Eco)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (J_Eco)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (J_Eco)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (J_Deluxe)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (J_Deluxe)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (J_Deluxe)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (H-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (H-P/thông tiết kiệm)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
2.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
2.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Y_SBoss)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (Y_SBoss)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (Y_SBoss)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
4.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
4.199.000 ₫
+10 điểm