3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 04/07/2021 (25/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ năm, 01/07
thứ sáu, 02/07
thứ bảy, 03/07
chủ nhật, 04/07
thứ hai, 05/07
thứ ba, 06/07
thứ tư, 07/07
VJ
VJ693 (J_Eco)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (J_Deluxe)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
3.200.000 ₫
+10 điểm