16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 07/07/2021 (28/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
chủ nhật, 04/07
thứ hai, 05/07
thứ ba, 06/07
thứ tư, 07/07
thứ năm, 08/07
thứ sáu, 09/07
thứ bảy, 10/07
VJ
VJ679 (Z_Eco)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Z_Eco)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (Z_Deluxe)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Z_Deluxe)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (Q-P/thông tiết kiệm)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
3.420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
3.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (Y_SBoss)
11:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
13:05
DLI
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Y_SBoss)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
3.600.000 ₫
+10 điểm