3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 08/07/2021 (29/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ hai, 05/07
thứ ba, 06/07
thứ tư, 07/07
thứ năm, 08/07
thứ sáu, 09/07
thứ bảy, 10/07
chủ nhật, 11/07
VJ
VJ693 (Z_Eco)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Z_Deluxe)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
989.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
3.200.000 ₫
+10 điểm