8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 09/07/2021 (30/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ ba, 06/07
thứ tư, 07/07
thứ năm, 08/07
thứ sáu, 09/07
thứ bảy, 10/07
chủ nhật, 11/07
thứ hai, 12/07
VJ
VJ693 (U_Eco)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (U_Deluxe)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm