8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 21/07/2021 (12/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
chủ nhật, 18/07
thứ hai, 19/07
thứ ba, 20/07
thứ tư, 21/07
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
VJ
VJ693 (E1_Eco)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (A_Deluxe)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
DLI
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm