13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/07/2021 (14/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ ba, 20/07
thứ tư, 21/07
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
VJ
VJ693 (J1_ECO)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (Q-P/thông tiết kiệm)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
1.149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (J1_DLX)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (I-Phổ thông)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
2.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Y_SBoss)
10:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:15
DLI
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7523 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
18:50
DLI
3.799.000 ₫
+10 điểm