8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 19/12/2021 (16/11 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ năm, 16/12
thứ sáu, 17/12
thứ bảy, 18/12
chủ nhật, 19/12
thứ hai, 20/12
thứ ba, 21/12
thứ tư, 22/12
VJ
VJ693 (E1_ECO)
10:25
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:10
DLI
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (A1_DLX)
10:25
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:10
DLI
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
10:25
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:10
DLI
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.780.000 ₫
+10 điểm