12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VN
VN1521 (E-Siêu tiết kiệm)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (W_Eco)
08:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
09:45
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (T-P/thông tiết kiệm)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (S-P/thông linh hoạt)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
08:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
09:45
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (I-Phổ thông)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm