4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 04/03/2021 (21/1 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
VN
VN1521 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:50
DLI
1.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
08:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:50
DLI
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:50
DLI
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:50
DLI
3.819.000 ₫
+10 điểm