14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VN
VN7521 (E-Siêu tiết kiệm)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (W_Eco)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (T-P/thông tiết kiệm)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (S-P/thông linh hoạt)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (S-P/thông linh hoạt)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
11:00
DLI
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
17:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:00
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (J-Th/gia linh hoạt)
09:10
HPH
1h50p
Bay thẳng
11:00
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1523 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
13:40
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7521 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm