8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/02/2021 (17/1 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ năm, 25/02
thứ sáu, 26/02
thứ bảy, 27/02
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
VJ
VJ693 (Z_Eco)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (T-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Z_Deluxe)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.429.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (Y_SBoss)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
3.600.000 ₫
+10 điểm