9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Lạt
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ693 (E_Eco)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (A_Deluxe)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ693 (V_SBoss)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
DLI
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1521 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.819.000 ₫
+10 điểm