3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
Hải Phòng
Seoul
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
VJ
VJ926 (E_Promo)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ926 (Z_Eco)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ926 (V_SBoss)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm