14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/06/2021 (13/5 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ bảy, 19/06
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
VJ
VJ767 (E1_ECO)
10:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ763 (E1_ECO)
16:00
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (E1_ECO)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (T-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
680.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (A1_DLX)
10:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ763 (A1_DLX)
16:00
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (A1_DLX)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
3.379.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (A1_DLX)
10:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ763 (A1_DLX)
16:00
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (A1_DLX)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm