5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VN
VN1241 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (K-P/thông tiết kiệm)
12:55
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
2.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:55
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm