6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VN
VN1241 (A-Siêu tiết kiệm)
13:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
15:00
PQC
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
15:00
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
15:00
PQC
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
15:00
PQC
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (I-Phổ thông)
13:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
15:00
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
15:00
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm