3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/01/2021 (14/12 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
thứ sáu, 29/01
VJ
VJ767 (E_Eco)
10:05
HPH
1h50p
Bay thẳng
11:55
PQC
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (A_Deluxe)
10:05
HPH
1h50p
Bay thẳng
11:55
PQC
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:05
HPH
1h50p
Bay thẳng
11:55
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm