13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ765 (Z_Eco)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (E-Siêu tiết kiệm)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (J_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7249 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7249 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (V_SBoss)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (I-Phổ thông)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7249 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7249 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm