2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 04/06/2020 (13/4 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
VJ
VJ767 (W_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm