2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 20/06/2020 (29/4 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
VJ
VJ767 (I_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm