3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 29/06/2020 (9/5 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
VJ
VJ767 (A_Promo)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
269.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Z_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm