2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/07/2020 (16/5 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
VJ
VJ767 (Z_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm