11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/07/2020 (19/5 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
VN
VN1241 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7249 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
20:00
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (L_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
1.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (L_Eco)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
1.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7249 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
20:00
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (V_SBoss)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7249 (I-Phổ thông)
18:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
20:00
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7249 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
20:00
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (J-Th/gia linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
5.329.000 ₫
+10 điểm