7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 14/07/2020 (24/5 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
VJ
VJ765 (J_Eco)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (H_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
1.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (V_SBoss)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (I-Phổ thông)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm