15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 19/07/2020 (29/5 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
VJ
VJ765 (J_Eco)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (H_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
1.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7247 (L-P/thông tiết kiệm)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7247 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (V_SBoss)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (I-Phổ thông)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (I-Phổ thông)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7247 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
4.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm