3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 22/07/2020 (2/6 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
VN
VN1241 (T)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (J_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm