10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 24/07/2020 (4/6 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
VN
VN7315 (T-P/thông tiết kiệm)
17:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
19:30
PQC
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (I_Eco)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (M_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (V_SBoss)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
19:30
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
19:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm