12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 26/07/2020 (6/6 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
VJ
VJ765 (J_Eco)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (I_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (V_SBoss)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (I-Phổ thông)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (I-Phổ thông)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm