10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 31/07/2020 (11/6 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
VJ
VJ765 (W_Eco)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (H_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
1.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
1.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (K-P/thông tiết kiệm)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
2.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (V_SBoss)
19:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
21:35
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1241 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:00
PQC
4.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7315 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
PQC
4.619.000 ₫
+10 điểm