2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VJ
VJ767 (J_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Y_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm