2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
VJ
VJ767 (J_Eco)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm